Houtwormbestrijding

Laat houtworm bestrijden door een professional

Hebben houtwormen zich een weg gebaand door de houten structuren in uw woning? Domus tech heeft de juiste technische kennis en ervaring in huis om de houtworm doeltreffend te bestrijden en te vernietigen. Zo verzekeren we dat uw andere houtwerk niet aangetast wordt én dat uw woning een gezonde, comfortabele en veilige plek blijft.

diagnose houtwormbestrijding

Houtwormbestrijding

Hoe gaat de houtworm te werk?

Houtworm is de verzamelnaam voor in hout levende larven van diverse soorten houtwormkevers, zoals de boktor, klopkever of gewone houtwormkever. De aanwezigheid van deze houtliefhebber is in de eerste twee tot vier jaar nauwelijks merkbaar. In die tijd maken de larven een doolhof aan gangen in uw houtwerk. Ze knabbelen zich langzaam maar zeker een weg naar buiten doorheen het hout. Eenmaal ze verpopt zijn tot kever, verlaten ze het hout.

End of story? Helemaal niet. De mannetjeskevers zoeken een vrouwtje en zo begint de cyclus telkens opnieuw. Het is dus van cruciaal belang om de houtworm tijdig te behandelen en te bestrijden. Dit beperkt de omvang van het probleem en laat toe om een aangepaste curatieve behandeling te voorzien.

Leer de houtworm herkennen

Hoe kunt u de houtworm nu herkennen? Enkele symptomen duiden op de aanwezigheid van de houtwormkever, klopkever of boktor in huis:

  • knagend, raspend geluid in het houtwerk
  • zichtbare gaatjes in het hout en boormeel onder de gaatjes
  • kleine bruine of grijze kevers in huis, die niet groter zijn dan een paar millimeter of – in het geval van boktor – centimeter
1128

De gevolgen van houtwormaantasting

De houtworm heeft een ontembare honger naar hout. In een woning vallen vooral de houten dakconstructie, balken, vloerplanken en traptreden ten prooi aan de insecten. De larven maken de houtstructuur alsmaar zwakker tot de aangetaste onderdelen uiteindelijk doorbreken. Dit kan uw veiligheid in het gedrang brengen. Snel optreden om de houtworm te bestrijden en te behandelen is dus de boodschap.

Deskundige en efficiënte houtwormbestrijding

De houtwormkever, klopkever of boktor bestrijden is geen sinecure. Houtverf, olie of vernis volstaan alleszins niet om het hout te behandelen tegen de houtworm. Enkel met een professionele houtworm behandeling kunt u het insect uitroeien. Schakel daarom de specialisten van domus tech in voor een doeltreffende houtwormbestrijding:

  1. We controleren het hout, waarna we de aangetaste delen afbeitelen en uitborstelen.
  2. We ontstoffen het hout grondig en voeren de houtresten en het afval weg.
  3. We besproeien het aangetaste hout in twee behandelingen.