banner-news

DomusTeam en Genisol nv verbinden er zich toe nauwgezet de Belgische wetgeving betreffende de bescherming van de persoonsgegevens na te leven. Deze wetgeving is integraal beschikbaar op de site van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke Levenssfeer: www.privacycommission.be.

Telkens wordt verwezen naar DomusTeam, wordt dit geacht betrekking te hebben op DomusTeam, Genisol nv, alsook haar functionarissen, medewerkers, werknemers, vertegenwoordigers.

 

Toelating tot anonieme toegang en aanvaarding van ons beleid betreffende de persoonlijke levenssfeer

U kan toegang hebben tot onze welkomstpagina en onze site raadplegen zonder ons persoonsgegevens mee te delen.

Door gebruikt te maken van domusteam.be verklaart u uitdrukkelijk het beleid van DomusTeam en Genisol nv betreffende het respecteren van de persoonlijke levenssfeer te aanvaarden en u stemt ermee in dat wij de gegevens, die op u betrekking hebben, inzamelen en verwerken volgens de modaliteiten en principes die in de Privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) worden beschreven.

 

Inzameling van informatie

U bent niet verplicht persoonlijke informatie te verstrekken op de publieke delen van domusteam.be. U kunt hier echter wel voor kiezen door de aanvraagformulieren op verschillende secties van domusteam.be in te vullen.

Zoals tijdens elk bezoek aan een website op internet, wordt volgende informatie automatisch ingezameld :

  • IP adres
  • DNS adres
  • Browser
  • Schermresolutie
  • De pagina die voorafgaat aan de toegang tot de site.

Wij zamelen deze gegevens enkel in met het oog op de statistieken betreffende het frequenteren van de site en wij brengen ze niet in verband met persoonsgegevens die elders worden ingezameld.

Cookies

Domusteam.be maakt gebruik van cookies om de toegankelijkheid en de gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren. U kunt het gebruik van cookies weigeren door de gepaste instellingen te selecteren in uw browser. Er moet evenwel worden opgemerkt dat u hierdoor mogelijk niet de volledige functionaliteit van domusteam.be kunt gebruiken.

Ingezamelde gegevens en precisering van de doeleinden

Wij gebruiken de informatie die u via domusteam.be aan ons verstrekt uitsluitend om de relevante actie te verwerken of uw vraag te beantwoorden.

Verspreiding van gegevens aan derden

Wij maken uw informatie enkel bekend als u uw toestemming heeft gegeven.

Wij behouden ons het recht voor om de persoonsgegevens over te maken op verzoek van een gerechtelijke of administratieve autoriteit krachtens de wet.

Verwijdering van uw gegevens

Op uw verzoek zullen uw persoonsgegevens verwijderd worden. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek gericht te worden tot DomusTeam via het e-mailadres aangegeven op domusteam.be.