EMail Disclaimer

Elke mail uitgaande van de nv Genisol die een verbintenis inhoudt, zal onder geen beding rechtsgevolgen kunnen doen ontstaan in het nadeel van de nv Genisol indien die verbintenis niet werd vastgelegd via een klassieke briefwisseling met authentieke handtekening van een persoon die bevoegd is om de nv Genisol te verbinden. 

Deze e-mail wordt verstuurd vanuit en namens Genisol nv - Rabotstraat 113 – 9940 Evergem + KBO 0422 099 854. Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met onze Data Protection Notice die u kan terugvinden op onze website www.domusteam.be. Voor meer informatie kan u contact opnemen via e-mail en/of tel.nr. 

Deze e-mail en de eventuele bijlagen daaraan zijn uitsluitend bestemd voor de persoon of de entiteit waaraan zij geadresseerd zijn en de inhoud ervan is, tenzij anders aangegeven, vertrouwelijk. Indien u deze e-mail ten onrechte ontvangen zou hebben, gelieve dit dan onmiddellijk te melden aan de verzender ervan en het bericht vervolgens te verwijderen.

Indien u niet de bestemmeling bent van deze e-mail, is het u niet toegelaten dit bericht of de inhoud ervan openbaar te maken, te verspreiden, te kopiëren of te wijzigen. Wij staan niet in voor de juiste en volledige overbrenging van deze e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.