Laat houtworm bestrijden door een professional

Houtworm bestrijden
insecten in hout
hout aantasting
houtworm
insectenbehandeling hout
Houtworm bestrijden
Houtworm bestrijden
hout aantasting
houtwarm behandeling
Houtworm bestrijden

Hebben houtwormen zich een weg gebaand door de houten structuren in uw woning? Domus tech heeft de juiste kennis en ervaring in huis om de houtworm snel en efficiënt te bestrijden en te vernietigen. Zo verzekeren we dat ook uw andere houtwerk niet aangetast wordt.

Hoe gaat de houtworm te werk?

Houtworm is de verzamelnaam voor in hout levende larven van diverse soorten houtwormkevers, zoals de boktor, klopkever of gewone houtwormkever. De aanwezigheid van deze houtliefhebber is in de eerste twee tot vier jaar nauwelijks merkbaar. In die tijd maken de larven een doolhof aan gangen in uw houtwerk. Ze knabbelen zich langzaam maar zeker een weg naar buiten doorheen het hout. Eenmaal ze verpopt zijn tot kever, verlaten ze het hout.

End of story? Helemaal niet. De mannetjeskevers zoeken een vrouwtje en zo begint de cyclus telkens opnieuw. Het is dus van cruciaal belang om de houtworm tijdig te behandelen en te bestrijden. Dit beperkt de omvang van het probleem en laat toe om een aangepaste curatieve behandeling te voorzien.

Leer de houtworm herkennen

Hoe kunt u de houtworm nu herkennen? Enkele symptomen duiden op de aanwezigheid van de houtwormkever, klopkever of boktor in huis:

  • knagend, raspend geluid in het houtwerk
  • zichtbare gaatjes in het hout en boormeel onder de gaatjes
  • kleine bruine of grijze kevers in huis, die niet groter zijn dan een paar millimeter of – in het geval van boktor – centimeter

De gevolgen van houtwormaantasting

De houtworm heeft een ontembare honger naar hout. In een woning vallen vooral de houten dakconstructie, balken, vloerplanken en traptreden ten prooi aan de insecten. De larven maken de houtstructuur alsmaar zwakker tot de aangetaste onderdelen uiteindelijk doorbreken. Dit kan uw veiligheid in het gedrang brengen. Snel optreden om de houtworm te bestrijden en te behandelen is de boodschap.

Efficiënte houtwormbestrijding

De houtwormkever, klopkever of boktor bestrijden is geen sinecure. Houtverf, olie of vernis volstaan alleszins niet om het hout te behandelen tegen de houtworm. Enkel met een professionele houtworm behandeling kunt u het insect uitroeien. Schakel daarom de specialisten van domus tech in voor een doeltreffende houtwormbestrijding:

  1. Hout wordt gecontroleerd. Aangetaste delen worden afgebeiteld en uitgeborsteld.
  2. Hout wordt grondig ontstoft. Houtresten en afval worden van de werf afgevoerd.
  3. Aangetaste hout wordt besproeid in twee behandelingen.

Houtworm deskundig laten bestrijden?

Met meer dan 35 jaar ervaring in houtwormbestrijding staan we sterk om houtwormen onder handen te nemen.