domus arte - gevel aan de waterkant

waterkant
waterkant

Gevel aan de waterkant

De Gentse huizen langs de waterkant ademen historiek. Prachtige gevels spiegelen zich in de Leie. Een opfrissing van gevels aan de waterkant is een uitdaging die domus arte graag aangaat.

Volgende problemen werden vastgesteld:
- Verkeerde afwatering van het dak was een voedingsbodem voor een wildgroei van struiken.
- Jaren van vochtinfiltratie boven de waterlijn heeft ertoe geleid dat wortelvorming het fundament van de gevel heeft aangetast.
 

Om van start te kunnen gaan, plaatste men een stelling in het water via een vlot. Dankzij een grondige sanering en heropbouw van gedeterioreerd metselwerk heeft domus arte een mooie gevel aan de waterkant gered van verder verval.

 

Leuk weetje

Wie op de Kraanlei wandelt, kan het gerenoveerde pand terugvinden. Voorafgaand de werken stond er een onduidelijke Latijnse omschrijving (bovenaan de gevel): VLLI CRTA DOMS.  Men heeft ontdekt dat het om een zinspeling gaat op NULLI CERTA DOMUS (cfr Vergilius) waarvan bewust een aantal tekens werden weggelaten. Deze uitspraak staat voor 'geen vaste verblijfplaats'. De oorspronkelijke eigenaar van de woning wou hiermee opmerken dat niemand eeuwig een huis bezit. 

waterkant 1
waterkant
waterkant
waterkant