Disclaimer

Het raadplegen of gebruik maken van de site domusteam.be houdt automatisch de volledige aanvaarding in van onderhavige clausule van vrijstelling van aansprakelijkheid. De toegang tot de informatie die deze site bevat, is gratis, doch het houdt de kennisname in en de aanvaarding van de hieronder vermelde voorwaarden.

Indien u verdergaat met het raadplegen van de site, betekent dit dat u uitdrukkelijk de hieronder vermelde voorwaarden heeft aanvaard.

Telkens wordt verwezen naar DomusTeam, wordt dit geacht betrekking te hebben op DomusTeam, Genisol nv, alsook haar functionarissen, medewerkers, werknemers, vertegenwoordigers.

 

Informatie

De content die beschikbaar is gemaakt op of via domusteam.be is louter van informatieve en mededelende aard en mag niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DomusTeam. De informatie die wordt gepubliceerd op domusteam.be is van algemene aard en wordt niet gecreëerd om aan een individuele behoefte te beantwoorden.

DomusTeam en Genisol nv kunnen geen enkele aansprakelijkheid worden toegekend voor de informatie die wordt gepubliceerd op deze site. DomusTeam en Genisol trachten alles in het werk te stellen geen achterhaalde, onvolledige of foutieve informatie te verstrekken op domusteam.be. Niettemin verlenen zij geen enkele waarborg met betrekking tot de volledigheid en nauwkeurigheid van de informatie of de geschiktheid ervan voor een specifiek doeleinde.

 

Links naar andere sites

DomusTeam en Genisol nv zullen in geen geval aansprakelijk zijn voor enige inhoud of privacybeleid die zou deel uitmaken van een site waarnaar een link op de site van domusteam.be zou verwijzen.

Het instellen van links naar één of meerdere andere sites, daarbij inbegrepen de links die worden ingesteld in deze sites, betekent in geen geval dat er sprake is van een associatie, partnership, toetreding of goedkeuring met de inrichtingen die deze sites voorstellen.

 

Aansprakelijkheid van de bezoeker

Door toegang te hebben tot de informatie die wordt aangeboden op de site, verzaakt de gebruiker aan elke klacht of verhaal, welke het ook weze, tegen DomusTeam en Genisol nv betreffende het gebruik der gegevens of de informatie die te zijner beschikking wordt gesteld op de site.

De aansprakelijkheid van DomusTeam en Genisol nv kan in geen geval in het gedrang komen in geval van schade, van welke aard het ook weze en of deze nu consecutief of toevallig is.  

Door toegang te hebben tot de informatie die wordt aangeboden op de site, aanvaardt de gebruiker tevens om alle risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van de site op zich te nemen en te verzaken aan elke klacht tegen DomusTeam en Genisol nv, daarbij inbegrepen het risico op schade aan de computer, de software of de gegevens door een virus dat zou zijn doorgegeven of geactiveerd door de site of door het feit dat de gebruiker er toegang tot heeft.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Er worden geen intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot (de inhoud van) deze website aan de bezoeker van domusteam.be overgemaakt.